Cinque Terre

नगरपंचायत कार्यकारणी

अ.नं. निवडून दिलेल्या सदस्याची नावे पद
१. औटी सीमा भरत नगराध्यक्षा
२. अनिकेत विजयराव औटी उपनगराध्यक्ष
३. सौ औटी वैशाली आनंदा नगरसेवक
४. कुलट दत्तात्रय कोंडीबा नगरसेवक
५. देशमाने नंदा साहेबराव नगरसेवक
६. सोबले विजेता विलास नगरसेवक
७. चेडे चंद्रकांत रघुनाथ नगरसेवक
८. शिंदे मालन बापू नगरसेवक
९. नगरे वर्षा शंकर नगरसेवक
१० सुरेखा अर्जुन भालेकर नगरसेवक
११ देशमुख नंदकुमार उर्फ संदीप गणपतराव नगरसेवक
१२ शेरकर शशिकला यशवंत नगरसेवक
१३ शिंदे विशाल अर्जुनराव नगरसेवक
१४ औटी नंदकुमार सदाशिव नगरसेवक
१५ सय्यद मुदस्सीर रफिक नगरसेवक
१६ गंधाडे किसन भिमाजी नगरसेवक
१७ औटी संगीता दिनेश नगरसेवक
१८ अंबुले गणपत गोविंद स्वीकृत नगरसेवक